Đã Có Thể Truy Cập Các Cuộn Da Biển Chết trên Internet
Bookmark and Share

Đã Có Thể Truy Cập Các Cuộn Da Biển Chết trên Internet

Hồi đầu năm nay, Tạp Chí Khảo Cổ Học Thánh Kinh (Biblical Archaeology Review) đã công bố dự án số hoá các Cuộn Da Biển Chết, nhằm mục đích cho người dùng có thể xem, tìm kiếm các cuộn da đó cách tương tác và trực tuyến. Tuần qua Viện Bảo Tàng Israel với sự cộng tác của Google vừa cho ra mắt trang web cho phép truy cập những Cuộn Da Biển Chết qua những hình ảnh có độ phân giải cao được xử lý bằng kỹ thuật đồ hoạ hiện đại nhất. Hiện nay đã có năm trong số những cuộn da dài nhất và đầy đủ nhất được đưa lên trang web, đó là: cuộn Sách I-sa-i-a, cuộn Qui Luật Cộng Đoàn, cuộn Chú Giải Sách Kha-ba-cúc, cuộn Đền Thờ, và cuộn Chiến Tranh. Riêng đối với cuộn Sách I-sa-i-a, người dùng có thể tìm kiếm theo cột, đoạn và câu, đồng thời có thể kích chuột để xem bản dịch tiếng Anh của từng câu.


Được biết, Cục Quản Lý Cổ Vật Israel phối hợp với Google đã số hoá được hơn 30.000 mảnh các Cuộn Da Biển Chết trong bộ sưu tập của họ. Trang web nói trên có thể truy cập tại địa chỉ: dss.collections.imj.org.il

 

Posted by Administrator on Wed, Sep 28 2011 15:13:00